Zaznacz stronę

Ceny za wywóz szamba w Polsce są już wysokie, a prognozy wskazują na ich dalszy wzrost. W niektórych przypadkach, koszt wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni dochodzi nawet do kilkuset złotych za zbiornik. Jeśli stężenie zanieczyszczeń w ściekach jest zbyt wysokie, pobierane są dodatkowe opłaty.

Regulacje cenowe i różnice regionalne

Rady gmin mają prawo swobodnie określać górne stawki opłat za wywóz szamb z prywatnych nieruchomości. Firmy, które się tym zajmują, zazwyczaj dostosowują swoje stawki do maksimum. Efektem są znaczne rozbieżności cen takich usług dla obywateli. Na przykład, w Głogowie górna stawka to 25 zł za metr sześcienny, a w Lubsku – 216 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na te różnice i skierował pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy resort bierze pod uwagę wprowadzenie regulacji stanowienia górnych stawek opłat.

Wzrost cen i problemy z wywozem

Ceny za wywóz będą jeszcze rosły, ponieważ gospodarka ściekami na terenach niezurbanizowanych w Polsce wymaga wielkich nakładów. Dzisiaj około 90% ścieków nadal trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym. Trwają kontrole i ewidencjonowanie systemów, a jednocześnie potrzebne są inwestycje w oczyszczalniach ścieków.

W niektórych miejscach, jak na przykład w Stargardzie, wprowadzono system dodatkowych opłat za przekroczenie dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń. Przekroczenia stężeń w ściekach generują większe koszty oczyszczania, co przekłada się na wyższe opłaty dla mieszkańców.

Kontrowersje wokół wywozu ścieków

Pod artykułem na ten temat w Portalu Samorządowym pojawiły się komentarze kwestionujące sensowność wywozu nieczystości płynnych. Niektórzy czytelnicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby nawożenie gruntów ściekami lub samodzielne opróżnianie szamb.

Gigantyczny problem ze ściekami na wsi

Według danych Najwyższej Izby Kontroli, ale także innych raportów, od 80 do ponad 90 procent ścieków z terenów niezurbanizowanych trafia w Polsce do środowiska w stanie nieoczyszczonym. Poziom skanalizowania polskiej wsi to nieco ponad 40 procent, co oznacza, że nadal z szamb i przydomowych oczyszczalni korzysta około 2,5 mln gospodarstw domowych (ok. 10 mln Polaków).

Problem ten szybko się nie rozwiąże, bo charakter zabudowy nie zawsze pozwala poprowadzić sieć kanalizacyjną – jest to po prostu nieopłacalne w przypadku rozproszonej zabudowy. Należy jednak uszczelnić system. Temu mają sprzyjać przyjęte w ubiegłym roku nowe rozwiązania prawne.

Konieczność inwestycji w oczyszczalnie ścieków

Wiele oczyszczalni będzie wymagało wkrótce nowych inwestycji i rozbudowy, by przyjąć taką ilość ścieków ze zbiorników i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. Konieczne inwestycje w oczyszczalniach ścieków oznaczają, że oczyszczanie ścieków dowożonych nie ma szansy stanieć. Rygory będą też podnoszone przez przyjęcie nowej unijnej dyrektywy ściekowej. A zatem wysokie już stawki za wywóz nieczystości będą szły w górę.

Wiele oczyszczalni będzie wymagało wkrótce nowych inwestycji i rozbudowy, by przyjąć taką ilość ścieków ze zbiorników i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. Konieczne inwestycje w oczyszczalniach ścieków oznaczają, że oczyszczanie ścieków dowożonych nie ma szansy stanieć. Rygory będą też podnoszone przez przyjęcie nowej unijnej dyrektywy ściekowej. A zatem wysokie już stawki za wywóz nieczystości będą szły w górę.

Jednakże, w obliczu tych wyzwań, istnieją firmy, które oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków. Jednym z takich podmiotów jest firma Navotech, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w zakresie oczyszczania ścieków.

Navotech oferuje szereg rozwiązań, które mogą pomóc w zarządzaniu problemem oczyszczania ścieków. Ich oferta obejmuje zarówno produkty, jak i usługi, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności oczyszczania ścieków, a tym samym do zmniejszenia kosztów związanych z tym procesem.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniami firmy Navotech, zachęcamy do kontaktu. Firma mieści się pod adresem ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze, Śląsk. Możesz również skontaktować się z nimi telefonicznie lub mailowo, aby dowiedzieć się więcej o ich ofercie i jak mogą pomóc Ci w zarządzaniu problemem oczyszczania ścieków.

Pamiętaj, że inwestycja w nowoczesne technologie oczyszczania ścieków może przynieść długoterminowe korzyści, zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Dlatego warto rozważyć takie rozwiązania, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów związanych z wywozem i oczyszczaniem ścieków.