Niemożliwe jest stworzenie dobrego, solidnego fundamentu spełniającego wszystkie wymagania, tańszego niż jego realne koszty. Oszczędności powodują tylko pogorszenie jakości, więc radykalne obniżenie kosztów układania fundamentów może spowodować problemy w przyszłości....