Zaznacz stronę

Chociaż nowe biurowce są często widywane na horyzoncie miast, okazuje się, że znaczna część zasobów biurowych jest coraz bardziej przestarzała. Według doniesień firmy doradczej Cushman & Wakefield, do 2030 roku problem ten może dotyczyć aż 3/4 rynku biurowego w Europie. Jest to efekt zakrojonych na dużą skalę zmian legislacyjnych, które zobowiązują inwestorów do modernizacji nieruchomości w duchu zrównoważonego rozwoju. Zielone dachy, tarasy i panele fotowoltaiczne mają stać się biurowym standardem.

Zieleń w Biurowcach: Potrzeba Czy Moda?

Badania satysfakcji najemców biurowych przeprowadzone przez Cushman & Wakefield wśród użytkowników warszawskich biurowców wskazują na potrzebę zwiększania ilości zieleni w budynkach. Najniżej ocenioną przestrzenią okazało się lobby budynków, gdzie zdaniem najemców, jest zbyt mało zieleni. Wielu właścicieli i zarządców nieruchomości może zadbać o odpowiednią ilość i różnorodność roślin jedynie w recepcji, ze względu na gęstą zabudowę miast. Rozwiązaniem tej sytuacji może być trend instalacji bioróżnorodnych, zielonych dachów i tarasów.

Francja Prowadzi w Zielonej Rewolucji

W 2022 roku francuski parlament zatwierdził przepis, który wymaga, aby wszystkie nowe budynki komercyjne przynajmniej częściowo pokrywały dachy roślinami lub panelami słonecznymi. Jest to ogromny krok w kierunku bardziej zrównoważonych miast i infrastruktury. Zielone dachy i inne powierzchnie nieruchomości komercyjnych pochłaniają ciepło i zmniejszają temperaturę budynku oraz sąsiadujących z nim obszarów.

Repozytorium Zielonych Biurowców

Według danych Cushman & Wakefield, około 24% istniejących zasobów biurowych w Europie wybudowanych w ostatniej dekadzie, odpowiada potrzebom najemców i cieszy się dużym popytem. Jednak aż 62% powierzchni wymaga repozycjonowania, aby uniknąć obniżenia standardu, a pozostałe 14% to starzejące się, niemodernizowane budynki. Właściciele nieruchomości mają zatem dużą odpowiedzialność w zakresie ich repozycjonowania, a strategicznym elementem takich działań powinno być zwiększenie ilościzielonych, bioróżnorodnych przestrzeni.

Korzyści z Zielonych Dachów i Tarasów

Zagospodarowanie dachów czy tarasów nieruchomości roślinami przynosi wiele korzyści środowiskowych. Złagodzenie efektu tzw. miejskich wysp ciepła, poprawa jakości powietrza poprzez filtrowanie zanieczyszczeń oraz wychwytywanie kurzu i innych szkodliwych pyłów, a także pomoc w zmniejszeniu odpływu wody deszczowej to tylko niektóre z nich. Zebrane w ten sposób woda, może być potem ponownie wykorzystana. Ponadto, zielone dachy działają jako dodatkowa izolacja zmniejszająca między innymi koszty energii.

Repozytorium na Zielono

Zielone przestrzenie są postrzegane jako atrakcyjniejsze, dlatego zagospodarowanie zewnętrznych kondygnacji budynków roślinnością powinno być wpisane w strategię ich repozycjonowania. To znacząco podnosi komfort użytkowników obiektu i może stać się jednym z jego kluczowych, estetycznych wyróżników. Na przestrzeni lat na świecie powstało wiele ikonicznych, zielonych dachów, na przykład na jednym z największych muzeów historii naturalnej na świecie California Academy of Sciences, lotnisku w Pekinie, czy w duńskim Muzeum Moesgaard w Aarhus.

Zielone Dachy w Polsce

Decyzje niektórych polskich miast dają nadzieję, że zielone dachy staną się normą. Jedną z integralnych części budowanego właśnie w Lublinie Dworca Metropolitalnego będzie zielony dach. W Gdyni parking przed urzędem miasta zostanie przeniesiony pod ziemię, a nad nim powstanie zielony, przyjazny mieszkańcom skwer. Warszawa udowadnia, że zielone mogą być nawet przystanki komunikacji miejskiej – w stolicy zagospodarowano już w ten sposób 26 takich miejsc. Zielone kondygnacje stają się też ważną częścią obiektów komercyjnych.

Zielone Dachy: Wykorzystanie Elementów Dachowych w Aranżacji

Zielone dachy to nie tylko estetyczny dodatek do miejskiego krajobrazu, ale także praktyczne rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza, izolacji termicznej budynku i zwiększenia bioróżnorodności. W procesie projektowania i aranżacji zielonych dachów, architekci często korzystają z elementów dachowych przeznaczonych do systemów na dachy płaskie. Wśród tych elementów wyróżniają się świetliki poliwęglanowe oraz wyłazy poliwęglanowe.

Świetliki Poliwęglanowe

Świetliki poliwęglanowe to elementy, które zapewniają naturalne oświetlenie wnętrza budynku. Są one szczególnie przydatne na zielonych dachach, gdzie mogą być strategicznie rozmieszczone, aby zapewnić optymalne warunki świetlne dla roślin. Poliwęglan, z którego są wykonane, jest materiałem o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i odporności na warunki atmosferyczne, co czyni go idealnym do zastosowania na dachach.

Wyłazy Poliwęglanowe

Wyłazy na dach to kolejny element, który jest często wykorzystywany w aranżacji zielonych dachów. Służą one jako punkty dostępu do dachu, umożliwiając łatwe przemieszczanie się między różnymi poziomami budynku. Wyłazy te są zwykle wykonane z poliwęglanu, który jest lekki, ale jednocześnie bardzo wytrzymały, co sprawia, że są one bezpieczne i trwałe.

Zastosowanie w Zielonych Dachach

Zastosowanie świetlików i wyłazów poliwęglanowych na zielonych dachach ma wiele zalet. Po pierwsze, umożliwiają one efektywne wykorzystanie naturalnego światła, co jest korzystne zarówno dla roślin na dachu, jak i dla osób przebywających w budynku. Po drugie, są one wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, co jest kluczowe dla utrzymania zielonego dachu w dobrym stanie. Po trzecie, wyłazy poliwęglanowe umożliwiają łatwy dostęp do dachu, co ułatwia konserwację i pielęgnację roślin.

Wszystko to sprawia, że elementy dachowe do systemów na dachy płaskie, takie jak świetliki i wyłazy poliwęglanowe, są niezastąpione w procesie projektowania i aranżacji zielonych dachów.

Zagospodarowanie Wody Deszczowej na Zielonych Dachach

Zielone dachy to nie tylko atrakcyjny element architektury, ale również praktyczne rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza, izolacji termicznej budynku i zwiększenia bioróżnorodności. Jednym z najważniejszych aspektów zielonych dachów jest efektywne zagospodarowanie wody deszczowej.

System NT-ZWD

Firma NavoTech oferuje system NT-ZWD, który jest kompletnym, zintegrowanym systemem zagospodarowania wody deszczowej. Jest to skuteczne rozwiązanie problemów związanych z odprowadzaniem wody deszczowej z dachów budynków, zebranej z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi, ulice itp. System jest konfigurowany indywidualnie według wielkości zlewni, potrzeb inwestora i wymagań projektu.

Elementy Systemu

System NT-ZWD składa się z różnych urządzeń, które są dobierane według potrzeb i parametrów wejściowych. Do tych urządzeń należą:

  1. Studnia kontrolna: zabezpieczenie kratowe wlotu.
  2. Osadnik: służy do separacji zawiesin mineralnych i organicznych.
  3. Separator: służy do separacji substancji ropopochodnych.
  4. Zbiornik magazynowy, retencyjny: służy do wykorzystania zebranej wody deszczowej.
  5. Komory drenażowe: służą do retencji i/lub rozsączania w gruncie.
  6. Regulator przepływu: odprowadza nadmiar wody z zadaną wydajnością.
  7. Zawór zwrotny: zabezpiecza przed powodziami, odorami i gryzoniami.

Zastosowanie na Zielonych Dachach

Zielone dachy mogą skutecznie wykorzystać systemy zagospodarowania wody deszczowej, takie jak system NT-ZWD. Woda deszczowa zebrana na dachu może być magazynowana w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystywana do nawadniania roślin na dachu. Nadmiar wody może być odprowadzany do komór drenażowych, gdzie jest rozsączany w gruncie, co pomaga w utrzymaniu wilgotności gleby na dachu. W ten sposób, zielone dachy nie tylko przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania wodą deszczową, ale również pomagają w zmniejszeniu obciążenia systemów kanalizacyjnych.

Podsumowanie

Upowszechnieniu idei zielonych dachów na pewno sprzyjałby spójny i przejrzysty system zachęt inwestycyjnych. Pomocne byłoby też stworzenie wymogów projektowych i zbioru dobrych praktyk wspierających merytorycznie deweloperów w tworzeniu bioróżnorodnych dachów funkcjonujących jako dodatkowa przestrzeń społeczna. Dzięki temu w perspektywie kolejnych lat centra dużych miast naszego kraju mają szansę stać się zielonymi enklawami.

Oceń Nas

Autor: mgr Damian Morawiecki